Ανταλλακτικά προϊόντων Braun

Διατηρήστε τις συσκευές στην καλύτερη δυνατή κατάσταση ή προσθέστε περισσότερες λειτουργίες στην Braun συσκευή σας.

Δεν είστε σίγουροι για το τι ψάχνετε;
Βρείτε τα κατάλληλα ανταλλακτικά και υπηρεσίες για τη συσκευή σας Braun

Εισαγάγετε τον τετραψήφιο αριθμό του τύπου προϊόντος σας:
Ή επιλέξτε το προϊόν σας από τη λίστα:

Πού μπορώ να βρω τον αριθμό τύπου;

Ένας τετραψήφιος αριθμός τύπου, ο οποίος αποτυπώνεται σε όλα τα προϊόντα της Braun, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό του κατάλληλου ανταλλακτικού (ή των κατάλληλων ανταλλακτικών) για το προϊόν σας.

Παράδειγμα ενός τετραψήφιου αριθμού τύπου (Τύπος: xxxx):

Part number example 3
Part number example 2
Part number example 1

Περισσότερες Υπηρεσίες Braun