Εγγύηση

H ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ με αρ. ΓΕΜΗ 003818801000 που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, στην οδό Αγ. Κωνσταντίνου αρ. 49, Τ.Κ. 15124 παρέχει δύο (2) χρόνια εγγύηση, στο προϊόν, ξεκινώντας από την ημερομηνία αγοράς. Μέσα στην περίοδο εγγύησης καλύπτουμε, χωρίς χρέωση, οποιοδήποτε ελάττωμα προερχόμενο από κακή κατασκευή ή κακής ποιότητάς υλικό, είτε επισκευάζοντας είτε αντικαθιστώντας ολόκληρη τη συσκευή σύμφωνα με την κρίση μας. Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα, το ανταλλακτικό ενδέχεται να είναι σε διαφορετικό χρώμα ή να είναι αντίστοιχο μοντέλο. Αυτή η εγγύηση ισχύει για προϊόντα που διατίθεται στην ελληνική επικράτεια. Η εγγύηση δεν καλύπτει: καταστροφή από κακή, ακατάλληλη ή/ και επαγγελματική χρήση, φυσιολογική φθορά ή ελαττώματα λόγω αμέλειας του χρήστη. Η εγγύηση ακυρώνεται αν έχουν γίνει επισκευές από μη εξουσιοδοτημένα άτομα ή δεν έχουν χρησιμοποιηθεί γνήσια ανταλλακτικά Braun.
Η παρούσα εγγύηση παρέχεται επιπλέον των δικαιωμάτων σας από τη σύμβαση αγοράς του προϊόντος σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία και δεν θίγει σε τίποτα τα δικαιώματά σας από αυτήν. Σε περίπτωση αντικατάστασης του προϊόντος ή ανταλλακτικού του στα πλαίσια της παρούσας εγγύησης, η εγγύηση δεν ανανεώνεται.
Για να επιτύχετε service μέσα στην περίοδο της εγγύησης, παραδώστε ή στείλτε την συσκευή με την απόδειξη αγοράς σε ένα Εξουσιοδοτημένο Κατάστημα Service της Braun.